понедељак, 25. мај 2020.

Контролни Г11Контролни Г11

1. Шта је условило настанак хуманизма и ренесансе?
2. Шта се развија од уметности у хуманизму и ренесанси,
    представници?
3.В.Шекспир- биографија.
4. Структура Божанствене комедије-Шекспир.
5. Коме је посвећен Канцонијер-Петрарка?
6. Шта је сонет, анализирајте један Петраркин сонет?
7. Композиција драме Ромео и Јулија-Шекспир.
8. Напишите о лику Јулије.
9. Ко је Санчо Пансо? Покушајте.
10. Опишите сцену из романа Дон Кихот-Сервантеса,
      која вас је изненадила.

Одговоре пошаљите до 11 сати.

недеља, 24. мај 2020.

М. Крлежа: Господа Глембајеви", М31. Е31

Господа Глембајеви


Најутицајнији хрватски књижевник прошлог века, Мирослав Крлежа (1893-1981), оставио је монументални књижевни опус захваљујући којем је био средишња личност не само хрватске књижевности 20. века, него и највећа појава целе хрватске књижевности.

Рођен је у Загребу, своје детињство описао је у прозној књизи Детињство у Аграму (1902, 1903).

Завршивши класичну гимназију у Загребу, по жељи оца се уписао на кадетску школу у Печују (1908), а потом и на војну академију у Будимпешти (1911). Године 1913. он напушта академију и стиже у Скопље, са жељом да се као добровољац придружи српској војсци у Балканском рату. Под сумњом да је аустријски шпијун, ухапшен је и спроведен у Београд. Кад је прешао у Земун, аустријска полиција га хапси као дезертера из војне академије. Ове околности отргле су Крлежу  младалачких илузија. Бесмисленост ратовања он је овековечио у збирци Хрватски бог Марс.

Почео је да објављује 1914. године; његово дело је жанровски разноврсно. Појављују се драме (Легенда, Маскерата), аутобиографски запис (Фрагменти) и поема у прози (Заратустра и младић). Написао је око 15 драма, од којих су најпознатије оне из циклуса о Глембајевима у којима Крлежа акценат ставља на психолошки сукоб у јунацима. То су драме: Господа Глембајеви (1928), У агонији (1928) и Леда (1931). Крлежине ране драме су једночинке о великим духовним вођама света: Легенда, Маскерата, Адам и Ева, Микеланђело Буонароти, Кристофер Колумбо, Краљево. Настале су до 1920. године.

Посебну групу чине експресионистичке драме о егзистенцијалним проблемима: Галиција, Голгота, Вучјак (настале у периоду 1920 – 1923). Најбољи његови романи (Повратак Филипа Латиновића, 1932; На рубу памети, 1938; Банкет у Блитви, 1938-1964) су романи о положају отуђеног интелектуалца у друштву. Поезију је писао око 20 година. Пан, Подневна симфонија, Сутон, Ноктурно, Содомски баканал, Улица у јесење јутро, настале су и објављене до 1919; Пјесме I, II, III, 1918; Лирика 1919...


Психолошка драма Господа Глембајеви прати суноврат породице чије проклетство вуче корене у прошлости када је грех убиства начинио давни предак ове фамилије. Доласком Леона Глембаја у родитељски дом долази и прочишћење истинама које су вешто скриване годинама, које збацују маску са лица проклетих људи. Леон је једини који не носи маску и у односу на друге ликове, једноставан je. Крлежино поимање људског живота као сплета супротности овде је приказано. Заплет почиње на крају првог чина када након расправе Игњат чује разговор Леона и Зилбербранта, којим се откривају породичне сплетке. Леон неуспешно покушава да побегне од оног глембајевског у себи.

А сада... Одговори на питања.


1. Распитај се о компзиционој структури драме?

2. Подсети се која три јединства драме постоје. Шта је у овој драми посебно необично?

3. Како си разумео/ла појам глембајевштине?

4. Из уводног текста Мирослава Крлеже "О Глембајевима" обрати пажњу на бароницу Кастели. Ко је она била и у чему је њена тајна?

5. Каква атмосфера влада у одломку драме? Опиши је и пробај да увидиш њену функцију.

6. Који портрет се посебно издваја? Објасни.

7. Како се зову преостале две драме у циклусу о Глембајевима?

8. Зашто је Леону драго „да није Глембај“?

9. Објасни сукоб данијелијевског и глембајевског у Леону.

10. Од чега Леон бежи? Зашто је он у родитељском дому странац?

11. Какав је очев став према Леоновом одабиру професије? Шта су за њега вредности?

12. Шта симболизује грмљавина? Она почиње када и разоткривање породичних тајни.

13. Какве несреће је изазвала „жена фатум“?

14. Како Игњат доживљава Леоново оптуживање без икаквих „јуридичких доказа“?

15. У неколико реченица напиши свој доживљај прочитаног одломка.

16. Кроз тезе забележи слој идеја књижевног дела.

Рок за израду задатка је петак, 29.5.2020.

уторак, 19. мај 2020.

"Облак", Добриша Цесарић (М31, Е31)

"Облак", Добриша Цесарић


Добриша Цесарић (1902-1980) познати је хрватски песник и преводилац. Своју прву песму објавио је већ у четрнаестој години. Објавио је три збирке песама (Лирика, 1931; Спасена свјетла, 1938; Освијетљени круг, 1953). Најзначајнија збирка му је Лирика, за коју је награђен престижном наградом ЈАЗУ. 

Његова лапидарна, кристално јасна лирика постаје широко прихваћена. Цесарић је успео да на једноставан начин пева о сложеним темама живота.


Песма Облак је једна од познатијих дела Добрише Цесарића из збирке Воћка послије кише, говори о потешкоћама кроз које пролази човек који тежи да се прилагоди окружењу, али који истовремено тежи и својим идеалима који су за обичног, ограниченог човека несхватљиви.


1. Књижевна врста.

2. Коју појаву у версификацији уочаваш?

3. Облак има алегорично значење. Шта то песник покушава да каже?

4. Зашто су људи слепи за светлост облака?

5. „Вјетар висине га је њихо,
Вјетар висине разнио га.“

Шта то песник поручује?

6. Какву улогу има контраст? Шта се њиме приказује?

7. Издвој битне поруке дела.

понедељак, 18. мај 2020.

ПРИЛОЗИ (Е-22, М-21)

Прилози

‒ Прилози − непроменљиве речи; стojе уз глаголе друге прилоге, придеве и именице;
                  − у реченици најчешће имају функцију прилошке одредбе;

- Подела по значењу
  уз глаголе:
- за место: горе, доле, назад, иза, напред, далеко, десно, лево
- за време: тек, данас, јуче, увече, синоћ, ноћас, сутра, лане летос, јесенас
- за начин: брзо, тачно, споро, лепо, уљудно, пристојно, скромно, човечно
- за количину: мало, много, доста, нешто, неколико, још

уз придеве и друге прилоге:  врло, веома, сувише, необично, доста, одвише, одвећ, сасвим  

уз именице: неколико, мало, много, нешто, још, сувише, недовољно, доста

- заменички прилози:
- за место: овде, ту, онде / овамо, тамо, онамо / овуда, туда, онуда /
                   одавде, одатле, оданде / довде, дотле, донде
- за начин: овако, тако, онако
- за количину: оволико, толико, онолико
- за време: сада, тада, ондa
- за узрок: зашто, зато, стога

среда, 13. мај 2020.

МОЛИЈЕР: „ТВРДИЦА“ (ОДЛОМАК) М13,Е13, М11, М12, Г12


МОЛИЈЕР: „ТВРДИЦА“ (ОДЛОМАК)


Молијер, рођен као Жан Батист Поклен, једа је од највећих француских комедиографа. У његовом стваралаштву велики утицај остварили су жанрови комедије дел арте и фарсе, а комад „Тврдица“ директно је инспирисан делом "Аулуларија"(Ћуп) римског комедиографа Плаута.

ПИТАЊА ЗА АНАЛИЗУ:

1. Шта вас је у овом делу нарочито узбудило и оставило утисак на вас? Које су комичне сцене за вас биле најупечатљивије? Образложите зашто. На чему почива драмски заплет комедије „Тврдица“?
2. Комад започиње темом скривених љубави Харпагоновие деце. Зашто Елиза и Клеант не смеју оцу саопштити своја искрена љубавна осећања према Валеру односно Маријани? Образложите како Клеант описује живот са тврдицом.
3. Уочите како Харпагон разговара са укућанима. Чиме је мотивисан такав његов начин говора? Шта представља његову највећу бригу?
4. Какве брачне планове има Харпагон за себе и своју децу? Уочи чиме су мотивисани његови избори будућић брачних партнера своје деце? Зашто се ти планови сукобљавају са жељама Елиза и Клеанта?


ЗАДАТАК ЗА УЧЕНИКЕ:

1. Препишите уводни део блога који говори о писцу.

2. Прочитајте одломак драме који се налази у Читанкама (248-255) страна.

3. У школске свеске напишите одговоре на постављена питања. Радове достављате до 20.05.2020.


"КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕ" ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ (Е23)

"КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕ"

ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ


Питања и истраживачки задаци:

1. Шта те у прочитаном роману највише потресло, изненадило, узнемирило, растужило?
2. Како би жанровски окарактерисала/окарактерисао Михаиловићев роман?
3. Одреди место и време или места и времена описана у роману.
4. Издвој доминантне мотиве у роману.
5. Посебну пажњу посвети моту који је Михајловић одабрао за свој роман. Покушај да доведеш у везу изабрани мото и значење романа.
6. Обрати пажњу на приповедање у роману. Размисли због чега је Михаиловић одлучио да приповедање препусти главном јунаку. Какав уметнички ефекат жели да постигне приповедањем у 1. а не у 3. лицу? Шта је СКАЗ?
7. Доведи у везу форму приповедање са специфичним језиком који Михаиловић користи у делу. Због чега се Михаиловић определио за језик улице, вулгаран, огољен и прост, а не за чист књижевни језик?
8. Ко је Љуба Сретеновић Шампион у тренутку када почиње приповедање?
Колико дуго он борави ван своје земље?
Какав је његов однос према домовини, Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији?
9. Опиши Љубин живот у Шведској. Користећи аргументацију из текста књижевног дела потврди да је Љубин живот у Шведској бледа сенка живота који је могао имати на Душановцу.
Размисли због чега Љуба, на самом крају романа, прижељкује рат као околност која би му омогућила повратак у СФРЈ.
10. Издвој догађаје-прекретнице у животу Љубе Шампиона. Који догађаји су обележили Љубино детињство? Какав је његов однос са родитељима, братом и сестром? Шта сазнајемо о његовом пореклу и породици? Објасни утицај 1948. године на Љубину породицу.
Какво је Љубино прво сексуално искуство? На који начин то искуство обликује његово емотивно биће и његов будући однос према женама?
11. Опиши Љубину боксерску каријеру. Објасни како је дошло до сукоба са Старим Перишом.
Опиши период Љубиног боравка у војсци. Зашто је дошло до разлаза између капетана Зорића и Љубе? Коју важну лекцију је Љуба пропустио да научи?
Када се и како Љуба замерио Столету Апашу? Које су страшне последице тог сукоба? Како се тај сукоб завршио?
12. Пратећи Љубину боксерску каријеру и оно што се дешава у његовом приватном животу, уочи у ком тренутку долази до преокрета у начину на који се Љуба бори.
13. Уочи и објасни уметничку, симболичку улогу бокса и боксерске каријере у Љубином животу.
14. Због чега Љуба бира да своју животну причу исприча нама, а не дели је са Инге?

МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС: „ДОН КИХОТ“ (8. глава) М13,Е13,M11. M12, Г12,Г11,Е11,Е12,Е13

МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС: „ДОН КИХОТ“ (8. глава)

Пред вама се налази дело Мигела де Сервантеса које је намењено свим генерацијама. Роман „Дон Кихот“ инспирација је и данас многим уметницима, тако да мотиве из романа можемо наћи у филму, цртаном филму, сликама, вајарским фигурама и слично.   
*Линк ПДФ књиге (8. глава налази се на 45. страни пдф форме): http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/el-quijote-en-serbio/

*Линк цртаног филма „Дон Кихот“:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvbV3EvunNU

ЗАДАТАК ЗА УЧЕНИКЕ ОДЕЉЕЊА М13 И Г12:

1. Прочитати текст 8. главе (Читанка, 212 – 219. страна).

2. Одговорити у школске свеске на постављена питања. 


3. Служећи се Интернетом и Читанкама, пронађи значења књижевних појмова који су болдовани.

4. ЗА М13: одговор на *8. питање шаљете у електронској форми до петка 10.04.2020.


ЗА Г12: одговор на *8. питање шаљете у електронској форми до петка 27.04.2020.


ПИТАЊА ЗА АНАЛИЗУ:

1. Уз помоћ Интернета и Читанке пронађи биографске податке о Мигелу де Сервантесу.

1. О чему су говорили витешки романи средњег века? Образложи популарност витешког романа. Које су особине морале да красе витезове?

2. Шта је то пародија? Образложите зашто се дело "Дон Кихот" сматра пародијом витешког романа?

3. Образложи шта те је у овом одломку највише насмејало? Образложи на који начин аутор постиже комичне ефекте?

4. Објасни како се Дон Кихот понаша при сусрету са ветрењачама. Како објашњавате овакво Дон Кихотово понашање? Зашто Санчо Панса не предузима неки озбиљнији покушај да заустави свог господара? Како Дон Кихот реагује на повреде које је задобио у окршају са ветрењачама? Зашто не сме да се жали на болове? Шта Дон Кихотово понашање говори о његовом разумевање витешких романа?

5. Каква је уметничка улога супротстављања виђења Дон Кихота и Санча Пансе? Каква различита виђења живота оличавају погледи и схватања ове двојице ликова?

6. Образложите како Дон Кихот реагује на појаву свештенике и даме у кочији са пратиоцима. Образложите због чега Дон Кихот опет стварност прилагођава својој слици света. Образложите разлоге и симболику његове занесености.

7. Уочи на какав се начин завршава ово поглавље. Које се особине витешких романа на овај начин пародирају?

*8. Какве карактерне особине и понашање данас називамо „донкихотовским“?