понедељак, 18. мај 2020.

ПРИЛОЗИ (Е-22, М-21)

Прилози

‒ Прилози − непроменљиве речи; стojе уз глаголе друге прилоге, придеве и именице;
                  − у реченици најчешће имају функцију прилошке одредбе;

- Подела по значењу
  уз глаголе:
- за место: горе, доле, назад, иза, напред, далеко, десно, лево
- за време: тек, данас, јуче, увече, синоћ, ноћас, сутра, лане летос, јесенас
- за начин: брзо, тачно, споро, лепо, уљудно, пристојно, скромно, човечно
- за количину: мало, много, доста, нешто, неколико, још

уз придеве и друге прилоге:  врло, веома, сувише, необично, доста, одвише, одвећ, сасвим  

уз именице: неколико, мало, много, нешто, још, сувише, недовољно, доста

- заменички прилози:
- за место: овде, ту, онде / овамо, тамо, онамо / овуда, туда, онуда /
                   одавде, одатле, оданде / довде, дотле, донде
- за начин: овако, тако, онако
- за количину: оволико, толико, онолико
- за време: сада, тада, ондa
- за узрок: зашто, зато, стога

Нема коментара:

Постави коментар